onsdag 9 november 2022

Stora sabotageligan och Komintern

"Den svenska säkerhetspolisen var liksom den militära säkerhetstjänsten under 1930-talet uppmärksam på tecken på olika former av statsfientlig verksamhet. Detta bottnade liksom i flertalet länder i Västeuropa på en ideologisk hotbild från Komintern och de nationella kommunistpartier som antingen var legala eller fungerade illegalt. Men 1930-talet innebar också en framväxt av högerextrema rörelser och en allmänt tilltagande polarisering med ett svåröverskådligt subversionshot som följd. I Sverige tillsatte man i god ordning en parlamentarisk utredning som likaså i god ordning inte kunde ena sig om hur långt det demokratiska samhället borde gå i bekämpandet av statsfientlig verksamhet." (ur Stora sabotageligan)


Bekämpandet av internationell terrorism genom att svensk polis samarbetade med Gestapo. Vem känner till Wollweber-organisationen med förgreningar in i sovjetiska underrättelsetjänster? Hade ingen aning, men efter en snabbgenomgång av Stora sabotageligan fick jag bättre koll, även bättre koll på Komintern. Förvirrande tid, 1930-talets Europa, där en diktator bekämpade en annan för att sedan bli bundsförvanter och till sist igen försöka bekämpa varandra. 


Sid. 211; Stora sabotageligan : Kominterns och Sovjetunionens underjordiska nätverk i Sverige (2016), Wilhelm Agrell:

"Påbud utgick från Moskva som lade fast den nya generallinjen och kommunistpartierna gjorde efter några veckor helt om och rättade in sig i ledet, något som för de brittiska och franska partierna innebar ett slags politiskt självmord. Från att ha ställt sig bakom kampen mot Nazityskland skulle de nu övertyga medlemmar och sympatisörer om att den brittisk-franska krigsförklaringen mot Tyskland var ett imperialistiskt påfund som arbetarklassen inte hade någon anledning att stödja, och att Sovjetunionen bedrev en konsekvent fredspolitik när man i samförstånd med Tyskland delade Polen. Också de svenska kommunisterna följde med i detta skifte. Efter den tysk-sovjetiska pakten tystnade det konstanta antifascistiska propagerande som pågått under hela 1930-talet och särskilt efter Kominterns byte till folkfrontslinjen. I partiorganet Ny Dag förekom det mellan krigsutbrottet och början av april 1940 bara två artiklar som överhuvudtaget behandlade Tyskland, bägge på ett överslätande och förstående sätt."

 

"sillénare"Idag är det 33 år sedan Berlinmuren föll. Mellan 13 augusti 1961 och 9 november 1989 delade muren kommunistiska Östberlin från Västberlin. År 1990 enades Tyskland efter murens fall och året därefter föll Sovjetunionen samman och upplöstes.


Snart är alliansfria Sverige (såväl som Finland) normala länder som de flesta andra, som sen inte längre kommer att behöver hymla. Neutralitet och alliansfrihet har givna nackdelar, på väldigt många sätt. Sid. 155:
 [...] "Neutraliteten kom, enligt historikern Klas Åmarks tolkning, att få en förödande effekt på politik och medier och därmed på hela samhällsklimatet." [...] "Regeringen ansåg att dess uppgift underlättades om medborgarna hölls i okunnighet och inte tog ställning."


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsspam undanbedes (raderas alltid). Försök hålla en vänlig, saklig och god ton i kommentarsfältet. Tack!