måndag 23 mars 2015

"Den stora omvandlingen - En granskning av välfärdsmarknaden" av Kent Werne, m.fl.

Hösten 2011 hade det gått 20 år sedan Carl Bildt inlett valfrihetsrevolutionen och fem år sedan Fredrik Reinfeldt aviserat dess fullbordan. Köp-säljmodeller var nu standard runt om i Välfärdssverige, vårdval hade införts i alla landsting, medan kundval inom äldreomsorgen hade genomförts eller klubbats i mer än hälften av landets kommuner."

Vad hände sen? Var är vi nu? Vart är vi på väg?

Det har blivit mycket att hålla reda på i samhället de senaste åren, känns helt rätt då om fler stannar upp ett slag och bedömer läget. Det gör man jättebra genom att läsa "Den stora omvandlingen - En granskning av välfärdsmarknaden" av Kent Werne, Olav Fumarola Unsgaard, Malin Beeck, Shora Esmailian, Mikael Färnbo.

Aleris, Attendo, Capio, AcadeMedia, Carema och vanvård; Carema som döps om till Vardaga efter rubriker om anställda som uppmanas tävla om att spara pengar; utförsäljningar och bolagsvälde, miljarder hit och miljarder dit, förbättrad lönsamhet, omstrukturering, reducerade kostnader, mindre personal, riskkapitalbolag, vinstmaximering, skapande av varumärkespatriotism och hårdför marknadsföring, skatteparadis, ägarbyten, sammanslagningar och avknoppningar... forskare som tystas då de inte finner belägg för att varken kvalité eller effektivitet ökat av den utförsålda och konkurrensutsatta välfärden.

"Snygga broschyrkassar, snitsiga pennor och läckert bjudgodis är av yttersta vikt. En skola som var tidiga pionjärer i denna ytans hegemoni var just John Bauer. När de kommunala skolorna på sin höjd hade en overheadbild över kursutbudet i sina montrar på gymnasiemässan i Jönköping, blandade JB:s elever alkoholfria drinkar över disk och serverade besökarna, berättar Svenskt Näringsliv i en av sina broschyrer om det fria skolvalet."

Men ska vi verkligen sluta bry oss om vad som händer bara därför att det blivit svårt att greppa allt detta, blint upptagna av att som goda konsumenter på välfärdsmarknaden välja det rätta, eller för att vi helt enkelt inte orkar bry oss då vi är fullkomligt utschasade efter ännu en dag på jobbet med underbemanning? Man vill ju så gärna försöka förstå vad som hände egentligen och vad allt det vi ser omkring oss och upplever betyder, hur man skall klara av att leva i det samhälle som skapats, få något slags sammanhang i det hela, för att känna sig delaktig i den tid man lever i. Det kan kännas som ett stort problem att komma ifatt samtiden, försöka acceptera hur det blivit och försöka hänga med i den här utvecklingen som stakats ut, som inte går att komma bort ifrån, eller går det om fler börjar fundera över om det är värt att försvara?

"Mellan 2008 och 2012 gjorde Attendo en samlad rörelsevinst på 3,2 miljarder kronor i Norden. Men eftersom man samtidigt hade räntor på 3,3 miljarder, varav nästan 1,5 miljarder på aktieägarlån, deklarerade man ingen vinst efter "finansiella kostnader", och betalade därmed inte en krona i inkomstskatt.
Mönstret var detsamma i alla riskkapitalägda välfärdskoncerner, konstaterade Skatteverket efter att ha utrett saken: "Av de undersökta välfärdskoncernerna har de årliga ränteavdragen avseende förvärvslån uppgått till ungefär 2,8 miljarder kronor, varav räntorna på ägarlånen uppgår till cirka 2 miljarder kronor. Inom vissa koncerner har dessutom stora skattemässiga underskott byggts upp, totalt ungefär 2,7 miljarder kronor, vilka kan utnyttjas mot vinster under kommande år utan begränsning."
17 riskkapitalägda välfärdskoncerner betalade ingen eller obetydlig bolagsskatt 2011, något Skatteverket såg som "anmärkningsvärt eftersom flera av koncernerna redovisar höga rörelsevinster, vilka genom utdelning eller räntebetalningar förs upp till ägarna".
Samtidigt som man klädde bruden i vit skrud för att attrahera spekulanter spökade man alltså ut henne för att vilseleda okritiska journalister och för att undslippa skatt."

Jag hoppas innerligt att den blir läst av så många som möjligt för att bidra till vidare diskussion.

För en bra recension kan jag rekommendera att läsa om den här boken på dagensbok.com.


tisdag 17 mars 2015

"Kleptomania - arvet efter Kaiser" av Kristina Hård

En impulsval av läsning var detta, och tänk så tur att det valet gjordes, för det här gillade jag verkligen!

Arvet efter Kaiser är en påbörjad bokserie och denna; Kleptomania (av Kristina Hård) är förstabok i serien - jag väntar troget på fortsättningen. Att blanda folktroväsen, gamla ratade uppfinningar (luftskepp) med modern tid, och detta i fantasygenre, funkar fantastiskt bra. Kapitlen är korta och läsdrivet är högt uppskruvat, att läsa romanen i ett sträck gör man säkert med lätthet om man har möjlighet till det. Spänningsnivån är på topp rakt igenom boken och tycker man dessutom om att läsa skräck har man här kalla kårar att se fram emot.

Den här boken förtjänar att man vet så litet som möjligt om handlingen innan man läser den.