onsdag 12 januari 2022

"U 137 och ubåtskrisen", Wilhelm Agrell

U 137 och ubåtskrisen, Wilhelm Agrell. Förlag: Historiska Media. Antal sidor: 160. Utgivningsdatum: 2021-05-10.

Bibliotekslån


"Kvällen den 27 oktober 1981 går den sovjetiska ubåten U 137 på grund i Karlskrona skärgård. Nästa morgon tror en fiskare knappt sina ögon när han i dimman ser något stort och grönsvart höja sig över en klippa. På Sydkustens Örlogsbas möts observationen av misstro, men snart kan man konstatera att en ubåt med rysktalande besättning sitter fast i Gåsefjärden, djupt inne på svenskt territorium.

Den uppseendeväckande nyheten briserar med full kraft i världens medier. Hur kunde detta ske? Vem bär ansvaret? Och hur ska händelsen hanteras?

Den svenska ubåtskrisen skapade till en början nationell enighet och beredskapsanda, men ledde i förlängningen till en djup splittring i synen på det svenska förvaret.

Författaren och historikern Wilhelm Agrell skildrar initierat alla turer kring U 137 och de ubåtskränkningar som under 1980-talet påstods äga rum i svenska farvatten. Sida för sida framträder den föga smickrande bilden av hur feltolkade observationer resulterar i förhastade slutsatser – och massmedialt haveri.

Boken ingår i serien Sveriges dramatiska historia."


Riktigt bra och heltäckande om ubåtskränkningarna under 80-talet. Gillade det vidare perspektivet, att själva händelsen sätts in i ett större sammanhang, hur tiden var då, politiskt såklart, men även mediabevakningen ges utrymme. Minnen från decenniet bara sköljde över mig under den relativt korta tid boken tog i anspråk att läsa. En del hade jag verkligen missat, och en del fick väl antagligen inte komma till allmänhetens kännedom då det begav sig. Det var helt klart ett säkerhetspolitiskt dramatiskt årtionde det där.

Mycket läsvärd bok. Relativt lättläst, kanske lite väl torrt fackspråk, men inte så det stör. Korta kapitel och väl avvägd text gör det hela mer tillgängligt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. Kommentarsspam undanbedes (raderas alltid).