söndag 15 oktober 2023

Vad står det egentligen i muslimernas och islamisternas koran?

Några översatta citat om judar och kristna i koranen:

"O ni som tror, ta inte judarna och de kristna som bundsförvanter. De är [faktiskt] varandras bundsförvanter. Och den som är bundsförvant till dem bland er, han är en av dem. Gud vägleder inte de orättfärdiga."

"Vägen för dem som Du har skänkt Din Nåd, inte (vägen) för dem som förtjänade Din Vrede (såsom Judar), inte heller av dem som gick vilse (t.ex. Kristna)."

"O ni som tror! Om du lyder en grupp av dem som fick Skriften (Judar och Kristna), skulle de (sannerligen) göra er till förnekare efter att ni har trott!"

"De (de som förnekar sanningen, Judar och Kristna) vill utplåna Allahs [...] "

"En del ansikten kommer den dagen att bli förödmjukade (i helvetets eld, det vill säga alla förnekares ansikten, Judar och Kristna osv.)."

"Sannerligen, de som inte tror i religionen Islam, Koranen och Profeten Muhammad (frid vare med honom) bland Skriftens folk (Judar och Kristna) och Al-Mushrikun kommer att förbli i helvetets eld. De är de värsta av varelser."

Så varför vill så många muslimer och islamister flytta till länder som inte är muslimska? En olöslig gåta? Och varför pushar Svenska kyrkan och de svenska politiska partierna till vänster för gynnande av islamisering här? För att långtidsplanen går ut på att islam skall bli den härskande religionen globalt?

Tänk, man läser och läser och ändå är det så mycket man inte förstår.😕Den militanta Hamasledaren Mahmoud Zahar i Gaza, d. 12 december 2022:

Översatt från översättningen:

"I dag kan man säga att vi har nått en avskräckningsfas, en fas där vi kan försvara den ockuperade marken. När vi talar om Jerusalems armé och slaget om löftet om livet efter detta, talar vi inte bara om att befria vårt land – utan vi tror på vad vår profet Muhammed sade: "Allah drog världens ändar nära varandra för min skull, och jag har sett dess östra och västra ändar. Mitt folks herravälde skulle nå de mål som har dragits nära mig." Hela den 510 miljoner kvadratkilometer stora planeten Jorden kommer att hamna under (ett system) där det inte finns någon orättvisa, inget förtryck, inget förräderi, ingen sionism, ingen förrädisk kristendom och inga mord och brott, som de som begås mot palestinierna, och mot araberna i alla arabländer – i Libanon, Syrien, Irak och andra länder."

Så, är det på det viset? Är det därför så många muslimer (inklusive folk från politisk vänster och NMR) demonstrerar för Palestina och Hamas i städerna nu? För att hela planeten skall tvingas komma under "ett system", d.v.s. islamism och sharialagar. Då får muslimerna ändra sig angående sitt "fredens religion", för det försöket till tvång från islamister, andra radikala muslimer och NMR (den nynazistiska organisationen som hyllar och lyckönskar palestinska Hamas) kommer nog inte att ske utan motvärn. En helt islamistisk värld lär inte bli en värld utan orättvisa, förtryck, förräderi, mord och brott... snarare blir det väl en värld där detta kommer att öka ännu mer, en värld vi verkligen inte vill ha.


2 kommentarer:

  1. Svar
    1. Bilden är från Pixabay, så det kan det väl inte vara då? Tyckte den symboliserade väl känslan av att det inte spelar någon roll hur mycket man läser, dörren till gåtans lösning är stängd. Ändå fortsätter man försöka lösa den, hitta de rätta nycklarna.

      Radera

Kommentarsspam undanbedes (raderas alltid). Försök hålla en vänlig, saklig och god ton i kommentarsfältet. Tack!