onsdag 7 april 2021

"Förvandlingen" av Franz Kafka

Förvandlingen av Franz Kafka.


»När Gregor Samsa vaknade en morgon ur sina oroliga drömmar fann han sig liggande i sängen förvandlad till en jättelik insekt.«

Franz Kafkas berättelse om handelsresanden Gregor Samsa som över en natt finner sig förvandlad till en enorm insekt har inspirerat författare och konstnärer av alla slag alltsedan den utgavs 1915. 

Förvandlingen [Die Verwandlung] har kallats världens bästa novell och innehåller alla stildrag som gör Kafka till en av världslitteraturens största: utsattheten och grymheten, det groteska som något naturligt och likt en förfärlig dröm som framstår lika påtaglig som verklighet, med fantastiskt suggestiva bilder som författaren förmår gestalta med bara några få ord. 

En av den tyskspråkiga litteraturens största klassiker, i svensk översättning av Caleb J. Anderson & Karl Vennberg."


Franz Kafka levde mellan 1883 och 1924, då han dog i tuberkulos 40 år gammal.

Kafkas texter som utgavs postumt:

Brevet till fadern (skrevs 1919), Processen (ofullbordad roman, 1925), Slottet (-"--"-, 1926), Amerika (-"--"-, 1927), Domen (novell, 1913), Förvandlingen (-"-,  1915), I straffkolonin (-"-, 1919), En läkare på landet (-"-, 1919), Boet (-"-, 1924). Postumt har också publicerats brev och dagböcker från åren 1910-1923.

Den sjuklige försäkringsmannen med juridisk doktorsexamen fick aldrig se sina alster publicerade. Tur att eftervärlden ändå fick ta del av dessa genom hans vän Max Brod som ordnade utgivning postumt. Texterna tycker jag synliggör utsatta människors (alltför ofta rättslösa) situation.

Att läsa Kafka innan en sjukdom märkt oss eller efteråt kan nog vara påtagligt väsensskilt. Den fientliga värld som han beskriver vill inte kännas vid den utsatta människan. Inbillar mig att man först förbi fördomarna, likgiltigheten och förnekelsen kommer fram till den utökade förståelsen för Kafkas fantasifulla berättelser. Även Gregor Samsa i Förvandlingen befinner sig inledningsvis i förnekelsefasen (metamorfosen ser jag som en metafor för sjukdom/handikapp).

Tolkningar, och vad man läser in i prosatexter, anser jag helt rätt att man ska kunna få göra på många olika sätt, så även vad gäller Förvandlingen. Läs, tänk och tyck fritt.

Gregor blir ändå smärtsamt medveten om sin belägenhet, att den är vad den är. Allt bara fortgår och han tvingas förhålla sig till det, något även hans närmsta anhöriga måste anpassa sig till. Beroendeförhållandet till familjens välvilja i Gregers prekära situation blir total. Hur reagerar hans arbetsgivare och hans syster, mor och far? Hur förändras deras liv och deras roller, deras känslor inför vad Greger förvandlats till? Något vanställt som inte passar in, något som inte längre är funktionellt och kapacitetsdugligt. Något att gömma undan och glömma. Hur hanterar de situationen genom tid? Finns bara ett förlopp, den mot Gregors utplåning? Jag ger inga svar, läs boken!

Det enda som jag uppfattar bristfälligt med Förvandlingen är själva avslutet. Men Kafka själv lär ju heller inte ha varit nöjd med slutet... så det kanske är helt i sin ordning att kunna få uppfatta det så.

Förvandlingen har jag nu läst för tredje gången.


Källa:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Kommentarsspam undanbedes (raderas alltid). Försök hålla en vänlig, saklig och god ton i kommentarsfältet. Tack!