lördag 20 mars 2021

"Stjärnskaparen" av Olaf Stapledon

Stjärnskaparen av Olaf Stapledon. Förlag (2021). Översättare och kommentarer: KG Johansson. Antal sidor: 334. ISBN: 9789178194933

Recensionsexemplar (häftad).


"Olaf Stapledon var en engelsk filosof och författare. Under 1930-talet gav han ut två böcker som kom att kallas science fiction men som var av en helt annan karaktär än den sf som fyllde amerikanska pulpmagasin. Den tidigare av böckerna, Last and First Men, beskriver människans – och sjutton senare människoarters – historia under två miljarder år. Den senare boken, Star Maker, kom ut 1937. I den boken blir Last and First Men en kort fotnot till inte bara historiken över hela vårt universum, utan dessutom glimtar av Stjärnskaparens andra verk. Än i dag är bokens perspektiv hisnande. Inget annat verk inom science fiction har överträffat den. Så skilda författare som Arthur C. Clarke, Stanislaw Lem, C. S. Lewis och John Maynard Smith har influerats av Stjärnskaparen och Stapledons övriga författarskap.

En tidigare svensk översättning av Gunnar Gällmo gavs ut av Delta Förlag 1978. I den här nyöversättningen ingår också Stapledons tidsskalor, ett efterord av KG Johansson och en bibliografi över författaren.

Boken ingår i TiraTiger Förlags klassikerserie."


Upplevde i första hand Stjärnskaparen som en fantasifull betraktelse av civilisationers uppgång och fall, olika typer av samhällsutveckling, evolution och konsekvenser av manipulerad evolution, skiftande livsbetingelser och livsformer, universums utveckling, sökandet efter något undflyende - något större än människan kan förstå.


Sidan 166:

"Vi såg en lysande art av intelligenta flygande varelser sänkas till en nivå som var lägre än människans nuvarande genom ett försök att utrota mottagligheten för en smittsam psykisk sjukdom. Den mottagligheten råkade vara indirekt kopplad till hjärnans möjlighet att utvecklas normalt fem generationer senare."


Boken är uppdelad i olika avsnitt, t.ex. "Jorden", "Mellan stjärnorna", "Den andra jorden"..."Fler världar", "En vision av galaxen", "Skapelsemyten", o.s.v..


Sidan 7 (Förord 1937):

 ... "Men krisen existerar. Den är ytterligt viktig och den angår oss alla." ... 

 

Att läsa Olaf Stapledons inledande förord, mars 1937, såhär i mars 2021, såsom allt blivit (och med de tankar man har inför vad som eventuellt komma skall) känns så väldigt speciellt och svårt att sätta ord på. Konstaterar att denna nyöversättning av just Stjärnskaparen kommer så helt rätt i tiden. Ett humanistiskt perspektiv känns viktigare än någonsin. Till viss del verkar många av dess tankar tidlösa och till viss del får man insikter om tiden som var då, kristiden, tiden innan världskriget. Dåtidens genteknik under tidigt 1900-tal, "eugenik" som det då kallades (vilken ju sedan fick en sådan otäck utveckling) krävde verkligen sin fotnot. Tankar kring vart dagens genteknik tar oss ligger inte långt borta. Varsamt hänsynsfulla och välskrivna fotnoter såväl som efterord är nyskrivna av översättaren. Den förklaring och fördjupning dessa tillför ger utgåvan en mer komplett upplevelse, gör helheten mer lättillgänglig för oss i nutid.

Att Stjärnskaparen varit banbrytande för efterkommande science fiction är förstås helt uppenbart. Det är ett massivt verk och ganska svårforcerat bitvis, men såklart värt den tid som krävs att ta sig igenom. Tankeväckande och storslaget, utan tvekan en djup och ymnig källa till inspirationsinhämtning.

För egen del kommer Stjärnskaparen att bli en klassiker jag återvänder till, finns avsnitt jag vill läsa om, erfar att det finns mer att upptäcka. Precis så skall en riktig bra klassiker vara.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Ett särskilt tack till de som tar sig tid för att lämna en kommentar. Kommentarsspam undanbedes (raderas alltid).